KALİTE YÖNETİMİ

Vestan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Yönetim
sistemleri her yıl düzenli olarak ilgili iç ve dış denetimlerden
geçmektedir.

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Faaliyette bulunduğumuz sektöründe Türkiye’nin sayılı firmalar arasında yer almayı hedefleyen şirketimiz, sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı yapılanmayı kalite politikasının mutlak temeli olarak değerlendiren, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, deneyimli yönetim ve dinamik kadrosunu verimli çalışmalarıyla müşterilerinin beklentileri doğrultusunda somut kriterlere ve standartlara uygun, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek belirtilen süre içerisinde, kendi öz kaynaklarını ve güçlü finans politikasını yüksek performansla kullanan, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştiren, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve karlılık ilkeleriyle bağdaştıran vizyonu, yurt içinde ve yurt dışında inşaat sektörünün her alanında büyük projelerle bütünleşmeyi kalite politikasının objektifi ve misyonu olarak benimseyen VESTAN İNŞAAT, kendisini sürekli yenileyebilen kalite politikasıyla faaliyetlerini verimli ve etkin kılmayı amaç edinmiştir.

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek, risk unsurlarını ve fırsatları risk yönetimi kapsamında etki ve olasılığa göre; tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini etkileyebilecek unsurlar için hesap verilebilirliği sağlamayı ve çevre performansını arttırmayı,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak, insana ve çevreye saygılı olmayı, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Tüm faaliyetleri yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uymayı,
Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmeyi,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak, kurmuş olduğumuz entegre yönetim sistemi standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirip iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Vestan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Yönetim sistemleri her yıl düzenli olarak ilgili iç ve dış denetimlerden geçmektedir.

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Faaliyette bulunduğumuz sektöründe Türkiye’nin sayılı firmalar arasında yer almayı hedefleyen şirketimiz, sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı yapılanmayı kalite politikasının mutlak temeli olarak değerlendiren, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, deneyimli yönetim ve dinamik kadrosunu verimli çalışmalarıyla müşterilerinin beklentileri doğrultusunda somut kriterlere ve standartlara uygun, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek belirtilen süre içerisinde, kendi öz kaynaklarını ve güçlü finans politikasını yüksek performansla kullanan, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştiren, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve karlılık ilkeleriyle bağdaştıran vizyonu, yurt içinde ve yurt dışında inşaat sektörünün her alanında büyük projelerle bütünleşmeyi kalite politikasının objektifi ve misyonu olarak benimseyen VESTAN İNŞAAT, kendisini sürekli yenileyebilen kalite politikasıyla faaliyetlerini verimli ve etkin kılmayı amaç edinmiştir.

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek, risk unsurlarını ve fırsatları risk yönetimi kapsamında etki ve olasılığa göre; tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini etkileyebilecek unsurlar için hesap verilebilirliği sağlamayı ve çevre performansını arttırmayı,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak, insana ve çevreye saygılı olmayı, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Tüm faaliyetleri yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uymayı,
Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmeyi,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak, kurmuş olduğumuz entegre yönetim sistemi standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirip iyileştirmeyi taahhüt ederiz.